Dự án bất động sản

 

Danh sách Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 28/8/2015

Báo giá danh sách căn hộ Chung cư HH2B Linh Đàm đang giao dịch mới nhất ngày 28/8/2015. Tiến độ đang đổ sàn tầng 8 và đóng 20% giá trị căn hộ.    Xem thêm: Mở bán Chung cư HH2A Linh Đàm

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư HH2B - Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.

Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 -  Mr.Phương 0947 123 488 -Ms.Hảo 0934 426 791

Hotline 2: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Mr.Tuấn 0938 969 525 - Mr.Hà 0932 33 11 91

Add:

Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com

Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Tiến độ Chênh Giá bán Tổng GTHĐ
HH2B  2 2 70,36  15,45  20% 175 17,94  1.262,06
HH2B  4 2 76,27  15,45  20% 165 17,61  1.343,37
HH2B  5 2 76,27  15,965 20% 175 18,26  1.392,65
HH2B  6 2 76,27  15,965 20% 160 18,06  1.377,65
HH2B  7 2 76,27  15,965 20% 175 18,26  1.392,65
HH2B  8 2 76,27  15,965 20% 155 18,00  1.372,65
HH2B  9 2 76,27  15,965 20% 180 18,33  1.397,65
HH2B  10 2 76,27  15,965 20% 165 18,13  1.382,65
HH2B  11 2 76,27  15,965 20% 170 18,19  1.387,65
HH2B  12 2 76,27  15,965 20% 170 18,19  1.387,65
HH2B  18 2 76,27  15,45  20% 175 17,74  1.353,37
HH2B  19 2 76,27  15,45  20% 180 17,81  1.358,37
HH2B  22 2 76,27  14,935 20% 200 17,56  1.339,09
HH2B  24 2 76,27  14,935 20% 200 17,56  1.339,09
HH2B  27 2 76,27  14,935 20% 170 17,16  1.309,09
HH2B  28 2 76,27  14,935 20% 180 17,30  1.319,09
HH2B  34 2 76,27  14,42  20% 155 16,45  1.254,81
HH2B  35 2 76,27  14,42  20% 155 16,45  1.254,81
HH2B  36 2 76,27  13,905 20% 180 16,27  1.240,53
HH2B  37 2 76,27  13,905 20% 150 15,87  1.210,53
HH2B  39 2 76,27  13,905 20% 170 16,13  1.230,53
HH2B  40 2 76,27  13,905 20% 140 15,74  1.200,53
                         
HH2B  2 4 57,83  15 20% 175 18,03  1.042,45
HH2B  3 4 67,04  15 20% 150 17,24  1.155,60
HH2B  4 4 67,04  15 20% 165 17,46  1.170,60
HH2B  9 4 67,04  15,5  20% 160 17,89  1.199,12
HH2B  10 4 67,04  15,5  20% 150 17,74  1.189,12
HH2B  11 4 67,04  15,5  20% 160 17,89  1.199,12
HH2B  19 4 67,04  15 20% 180 17,68  1.185,60
HH2B  24 4 67,04  14,5  20% 180 17,18  1.152,08
HH2B  28 4 67,04  14,5  20% 170 17,04  1.142,08
HH2B  29 4 67,04  14 20% 180 16,68  1.118,56
HH2B  36 4 67,04  13,5  20% 150 15,74  1.055,04
HH2B  37 4 67,04  13,5  20% 150 15,74  1.055,04
HH2B  39 4 67,04  13,5  20% 140 15,59  1.045,04
                         
HH2B  2 6 56,52  15 20% 175 18,10  1.022,80
HH2B  9 6 65,52  15,5  20% 160 17,94  1.175,56
HH2B  14 6 65,52  15,5  20% 150 17,79  1.165,56
HH2B  20 6 65,52  15 20% 190 17,90  1.172,80
HH2B  24 6 65,52  14,5  20% 165 17,02  1.115,04
HH2B  28 6 65,52  14,5  20% 170 17,09  1.120,04
HH2B  37 6 65,52  13,5  20% 140 15,64  1.024,52
HH2B  39 6 65,52  13,5  20% 150 15,79  1.034,52
HH2B  40 6 65,52  13,5  20% 105 15,10  989,52
                         
HH2B  2 8 56,52  15 20% 180 18,18  1.027,80
HH2B  4 8 65,52  15 20% 165 17,52  1.147,80
HH2B  9 8 65,52  15,5  20% 160 17,94  1.175,56
HH2B  11 8 65,52  15,5  20% 170 18,09  1.185,56
HH2B  12A  8 65,52  15 20% 160 17,44  1.142,80
HH2B  14 8 65,52  15,5  20% 175 18,17  1.190,56
HH2B  20 8 65,52  15 20% 190 17,90  1.172,80
HH2B  27 8 65,52  14,5  20% 170 17,09  1.120,04
HH2B  34 8 65,52  14 20% 160 16,44  1.077,28
HH2B  40 8 65,52  13,5  20% 100 15,03  984,52
                         
HH2B  2 10 57,83  15 20% 180 18,11  1.047,45
HH2B  5 10 67,04  15,5  20% 190 18,33  1.229,12
HH2B  14 10 67,04  15,5  20% 190 18,33  1.229,12
HH2B  23 10 67,04  14,5  20% 200 17,48  1.172,08
HH2B  26 10 67,04  14,5  20% 190 17,33  1.162,08
HH2B  30 10 67,04  14 20% 195 16,91  1.133,56
HH2B  32 10 67,04  14 20% 180 16,68  1.118,56
HH2B  33 10 67,04  14 20% 170 16,54  1.108,56
HH2B  34 10 67,04  14 20% 200 16,98  1.138,56
HH2B  37 10 67,04  13,5  20% 170 16,04  1.075,04
HH2B  38 10 67,04  13,5  20% 175 16,11  1.080,04
                         
HH2B  4 12 76,27  15,45  20% 265 18,92  1.443,37
HH2B  7 12 76,27  15,965 20% 255 19,31  1.472,65
HH2B  14 12 76,27  15,965 20% 280 19,64  1.497,65
HH2B  19 12 76,27  15,45  20% 290 19,25  1.468,37
HH2B  23 12 76,27  14,935 20% 300 18,87  1.439,09
HH2B  27 12 76,27  14,935 20% 290 18,74  1.429,09
HH2B  30 12 76,27  14,42  20% 310 18,48  1.409,81
HH2B  31 12 76,27  14,42  20% 285 18,16  1.384,81
HH2B  34 12 76,27  14,42  20% 275 18,03  1.374,81
HH2B  35 12 76,27  14,42  20% 275 18,03  1.374,81
HH2B  36 12 76,27  13,905 20% 275 17,51  1.335,53
HH2B  38 12 76,27  13,905 20% 230 16,92  1.290,53
HH2B  39 12 76,27  13,905 20% 215 16,72  1.275,53
                         
HH2B  5 14 55,59  15,5  20% 285 20,63  1.146,65
HH2B  6 14 55,59  15,5  20% 295 20,81  1.156,65
HH2B  34 14 55,59  14 20% 270 18,86  1.048,26
HH2B  38 14 55,59  13,5  20% 250 18,00  1.000,47
HH2B  39 14 55,59  13,5  20% 235 17,73  985,47
                         
HH2B  6 16 45,48  15,5  20% TT  #VALUE!  #VALUE!
HH2B  9 16 45,48  15,5  20% 140 18,58  844,94
HH2B  11 16 45,48  15,5  20% 135 18,47  839,94
HH2B  14 16 45,48  15,5  20% 130 18,36  834,94
HH2B  17 16 45,48  15 20% 135 17,97  817,20
HH2B  19 16 45,48  15 20% 135 17,97  817,20
HH2B  25 16 45,48  14,5  20% 130 17,36  789,46
HH2B  27 16 45,48  14,5  20% 130 17,36  789,46
HH2B  32 16 45,48  14 20% 135 16,97  771,72
HH2B  33 16 45,48  14 20% 140 17,08  776,72
HH2B  36 16 45,48  13,5  20% 140 16,58  753,98
                         
HH2B  3 18 45,48  15 20% TT  #VALUE!  #VALUE!
HH2B  4 18 45,48  15 20% 130 17,86  812,20
HH2B  6 18 45,48  15,5  20% 145 18,69  849,94
HH2B  7 18 45,48  15,5  20% 125 18,25  829,94
HH2B  8 18 45,48  15,5  20% 133 18,42  837,94
HH2B  9 18 45,48  15,5  20% 140 18,58  844,94
HH2B  10 18 45,48  15,5  20% 140 18,58  844,94
HH2B  12 18 45,48  15,5  20% 135 18,47  839,94
HH2B  12A  18 45,48  15 20% 135 17,97  817,20
HH2B  14 18 45,48  15,5  20% 130 18,36  834,94
HH2B  16 18 45,48  15,5  20% 130 18,36  834,94
HH2B  17 18 45,48  15 20% 135 17,97  817,20
HH2B  23 18 45,48  14,5  20% 130 17,36  789,46
HH2B  26 18 45,48  14,5  20% 140 17,58  799,46
HH2B  27 18 45,48  14,5  20% 130 17,36  789,46
HH2B  28 18 45,48  14,5  20% 130 17,36  789,46
HH2B  29 18 45,48  14 20% 135 16,97  771,72
HH2B  33 18 45,48  14 20% 140 17,08  776,72
HH2B  36 18 45,48  13,5  20% 140 16,58  753,98
HH2B  37 18 45,48  13,5  20% 135 16,47  748,98
HH2B  39 18 45,48  13,5  20% 130 16,36  743,98
                         
HH2B  3 20 55,59  15 20% 285 20,13  1.118,85
HH2B  12 20 55,59  15,5  20% 270 20,36  1.131,65
HH2B  12A  20 55,59  15 20% 280 20,04  1.113,85
HH2B  14 20 55,59  15,5  20% 280 20,54  1.141,65
HH2B  30 20 55,59  14 20% 285 19,13  1.063,26
HH2B  38 20 55,59  13,5  20% 250 18,00  1.000,47
HH2B  39 20 55,59  13,5  20% 250 18,00  1.000,47
HH2B  40 20 55,59  13,5  20% 250 18,00  1.000,47
                         
HH2B  3 22 76,27  15,45  20% TT  #VALUE!  #VALUE!
HH2B  7 22 76,27  15,965 20% 430 21,60  1.647,65
HH2B  18 22 76,27  15,45  20% TT  #VALUE!  #VALUE!
HH2B  20 22 76,27  15,45  20% TT  #VALUE!  #VALUE!
HH2B  32 22 76,27  14,42  20% 420 14,42  1.519,81
HH2B  34 22 76,27  14,42  20% 340 14,42  1.439,81
HH2B  36 22 76,27  13,905 20% 360 13,91  1.420,53
                         
HH2B  3 24 67,04  15 20% 240 18,58  1.245,60
HH2B  5 24 67,04  15,5  20% 265 19,45  1.304,12
HH2B  36 24 67,04  13,5  20% 270 17,53  1.175,04
HH2B  40 24 67,04  13,5  20% 175 16,11  1.080,04
                         
HH2B  12A  26 65,52  15 20% 240 18,66  1.222,80
HH2B  16 26 65,52  15,5  20% 240 19,16  1.255,56
HH2B  17 26 65,52  15 20% 240 18,66  1.222,80
HH2B  18 26 65,52  15 20% 265 19,04  1.247,80
HH2B  26 26 65,52  14,5  20% 250 14,50  1.200,04
HH2B  31 26 65,52  14 20% 245 17,74  1.162,28
HH2B  40 26 65,52  13,5  20% 165 16,02  1.049,52
                         
HH2B  4 28 65,52  15 20% 215 18,28  1.197,80
HH2B  5 28 65,52  15,5  20% 235 19,09  1.250,56
HH2B  20 28 65,52  15 20% 245 18,74  1.227,80
HH2B  24 28 65,52  14,5  20% 255 18,39  1.205,04
HH2B  35 28 65,52  14 20% 220 17,36  1.137,28
HH2B  36 28 65,52  13,5  20% 240 17,16  1.124,52
HH2B  39 28 65,52  13,5  20% 210 16,71  1.094,52
HH2B  40 28 65,52  13,5  20% 165 16,02  1.049,52
                         
HH2B  4 30 67,04  15 20% 250 18,73  1.255,60
HH2B  8 30 67,04  15,5  20% TT  #VALUE!  #VALUE!
HH2B  15 30 67,04  15,5  20% 285 19,75  1.324,12
HH2B  16 30 67,04  15,5  20% 255 19,30  1.294,12
HH2B  25 30 67,04  14,5  20% 275 18,60  1.247,08
HH2B  33 30 67,04  14 20% 240 17,58  1.178,56
HH2B  36 30 67,04  13,5  20% 245 17,15  1.150,04
                         
HH2B  3 32 70,36  15,45  20% 235 18,79  1.322,06
HH2B  7 32 76,27  15,965 20% 255 19,31  1.472,65
HH2B  11 32 76,27  15,965 20% 295 19,83  1.512,65
HH2B  17 32 76,27  15,45  20% 285 19,19  1.463,37
HH2B  18 32 76,27  15,45  20% 285 19,19  1.463,37
HH2B  19 32 76,27  15,45  20% 280 19,12  1.458,37
HH2B  26 32 76,27  14,935 20% TT  #VALUE!  #VALUE!
HH2B  29 32 76,27  14,42  20% 290 18,22  1.389,81
HH2B  30 32 76,27  14,42  20% 285 18,16  1.384,81
HH2B  34 32 76,27  14,42  20% 250 17,70  1.349,81
HH2B  35 32 76,27  14,42  20% 275 18,03  1.374,81
HH2B  36 32 76,27  13,905 20% 255 17,25  1.315,53
HH2B  39 32 76,27  13,905 20% 215 16,72  1.275,53
HH2B  40 32 76,27  13,905 20% 195 16,46  1.255,53
                         
HH2B  4 34 48,98  15 20% 165 18,37  899,70
HH2B  5 34 48,98  15,5  20% 165 18,87  924,19
HH2B  7 34 55,59  15,5  20% 205 19,19  1.066,65
HH2B  9 34 55,59  15,5  20% 210 19,28  1.071,65
HH2B  12 34 55,59  15,5  20% 210 19,28  1.071,65
HH2B  14 34 55,59  15,5  20% 200 19,10  1.061,65
HH2B  19 34 55,59  15 20% 210 18,78  1.043,85
HH2B  22 34 55,59  14,5  20% 220 18,46  1.026,06
HH2B  23 34 55,59  14,5  20% 205 18,19  1.011,06
HH2B  29 34 55,59  14 20% 240 18,32  1.018,26
HH2B  31 34 55,59  14 20% 195 17,51  973,26
HH2B  33 34 55,59  14 20% 195 17,51  973,26
HH2B  37 34 55,59  13,5  20% 185 16,83  935,47
HH2B  38 34 55,59  13,5  20% 195 17,01  945,47
HH2B  38 34 55,59  13,5  20% 195 17,01  945,47
HH2B  40 34 55,59  13,5  20% 170 16,56  920,47
                         
HH2B  21 36 47,62  14,5  20% 125 17,12  815,49
HH2B  27 36 47,62  14,5  20% 105 16,70  795,49
HH2B  33 36 47,62  14 20% 125 16,62  791,68
HH2B  39 36 47,62  13,5  20% 100 15,60  742,87
                         
HH2B  5 38 45,84  15,5  20% 100 17,68  810,52
HH2B  7 38 45,84  15,5  20% 115 18,01  825,52
HH2B  10 38 45,84  15,5  20% 115 18,01  825,52
HH2B  11 38 45,84  15,5  20% 115 18,01  825,52
HH2B  14 38 45,84  15,5  20% 105 17,79  815,52
HH2B  17 38 45,84  15 20% 105 17,29  792,60
HH2B  22 38 45,84  14,5  20% 125 17,23  789,68
HH2B  23 38 45,84  14,5  20% 125 17,23  789,68
HH2B  25 38 45,84  14,5  20% 125 17,23  789,68
HH2B  34 38 45,84  14 20% 105 16,29  746,76
                         
HH2B  4 40 55,59  15 20% 190 18,42  1.023,85
HH2B  9 40 55,59  15,5  20% 210 19,28  1.071,65
HH2B  10 40 55,59  15,5  20% 195 19,01  1.056,65
HH2B  12 40 55,59  15,5  20% 210 19,28  1.071,65
HH2B  14 40 55,59  15,5  20% 200 19,10  1.061,65
HH2B  15 40 55,59  15,5  20% 200 19,10  1.061,65
HH2B  21 40 55,59  14,5  20% 210 18,28  1.016,06
HH2B  23 40 55,59  14,5  20% 205 18,19  1.011,06
HH2B  25 40 55,59  14,5  20% 220 18,46  1.026,06
HH2B  28 40 55,59  14,5  20% 200 18,10  1.006,06
HH2B  30 40 55,59  14 20% 190 17,42  968,26
HH2B  31 40 55,59  14 20% 200 17,60  978,26
HH2B  32 40 55,59  14 20% 210 17,78  988,26
HH2B  34 40 55,59  14 20% 200 17,60  978,26
HH2B  35 40 55,59  14 20% 195 17,51  973,26
HH2B  36 40 55,59  13,5  20% 210 17,28  960,47
HH2B  37 40 55,59  13,5  20% 210 17,28  960,47
HH2B  38 40 55,59  13,5  20% 195 17,01  945,47
HH2B  39 40 55,59  13,5  20% 175 16,65  925,47
HH2B  40 40 55,59  13,5  20% 170 16,56  920,47
                         
HH2B  Pent  2 42,33  13 20%      
HH2B  Pent  4 45,68  13 20%      
HH2B  Pent  6 44,64  13 20% 150 16,36  730,32
HH2B  Pent  8 44,64  13 20% 150 16,36  730,32
HH2B  Pent  14 37,21  13 20% 280 20,52  763,73
HH2B  Pent  16 45,48  13 20% 70 14,54  661,24
HH2B  Pent  18 45,48  13 20% 70 14,54  661,24
HH2B  Pent  20 37,21  13 20% 280 20,52  763,73
HH2B  Pent  26 44,64  13 20% 280 19,27  860,32
HH2B  Pent  28 44,64  13 20% 280 19,27  860,32
HH2B  Pent  40 37,21  13 20% 180 17,84  663,73
                         
HH2B  kiot  2 54,09  28 20% 2 64,98  3.514,52
HH2B  kiot  8 56,49  30 20% 2.2 68,94  3.894,70
HH2B  kiot  10 55,66  30 20% 2.2 69,53  3.869,80
HH2B  kiot  12 54,09  30 20% 2.4 74,37  4.022,70

 

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 4/1/2017
Danh sách căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 14/12/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 26/2/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 26/2/2016
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
Cho thuê căn 3 PN HH2A tầng trung Linh Đàm vip 0 (m2) Thỏa thuận 31/08/2018 Hà Nội
Cần bán căn 2N HH2B Linh Đàm 45,48 (m2) 1,05Tỷ 01/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ 55,59m2 Chung cư HH2C Linh Đàm, 0977 092 920 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm giá tốt, vị trí view hồ đẹp nhất khu đô thị 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH2 Linh Đàm, giá tốt. Hỗ trợ nhiệt tình 0 (m2) Thỏa thuận 05/02/2017 Hà Nội
Cho thuê căn tầng 12 HH2 Linh Đàm, - diện tích 45m2 0 (m2) Thỏa thuận 22/12/2017 Hà Nội
Bán căn 2 phòng ngủ HH2A Linh Đàm, căn đẹp view hồ Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 08/01/2017 Hà Nội
Bán căn 1202 chung cư hh2c linh đàm diện tích 76m 76 (m2) 6Triệu 12/09/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2020 chung cư hh2b Linh Đàm hoang mai hà nội 56 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán căn 1636 chung cư hh2 linh đàm diện tích 47m 47 (m2) 15,5Triệu 29/08/2016 Hà Nội
Bán căn 1918 chung cư hh2c linh đàm 45m giá gốc 15 triệu 45 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán chung cư Linh đàm căn hộ 3 phòng ngủ tầng đẹp chênh 130 triệu 0 (m2) Thỏa thuận 12/11/2018 Hà Nội
Bán căn 2014 chung cư hh2 Linh Đàm 55m giá gốc 15 triệu 55 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Chung cư Linh Đàm còn mấy căn 55m2 bán nhanh giá tốt 56 (m2) 15Triệu/m2 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn 45m2 chung cư hh Linh Đàm bán nhanh trước tháng ngâu 45 (m2) 880Triệu 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn hộ HH Linh Đàm giá chênh thấp 45 (m2) 13Triệu/m2 20/07/2016 Hà Nội
Bán căn 2020 chung cư hh2 linh đam view hồ 2 phòng ngủ 55 (m2) 15Triệu 19/07/2016 Hà Nội
Bán căn 3336 chung cư hh3 linh đàm 45m 45 (m2) 14Triệu/m2 30/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) 13Triệu/m2 14/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) Thỏa thuận 20/07/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2c Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2a Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Chung cư hh2 Linh Đàm bán căn 712 chênh rẻ nhất 76 (m2) 15,5Triệu/m2 06/05/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 3202 chung cư hh2 linh đàm 76 (m2) 14Triệu/m2 05/05/2016 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH Linh Đàm mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 05/06/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 1202 chung cư Linh Đàm tòa hh1 76 (m2) 16Triệu/m2 22/04/2016 Hà Nội
Giá sock nhất thị trường, chỉ với 595tr sở hữu căn góc Chung cư HH2B Linh Đàm 0 (m2) 15Triệu/m2 24/03/2016 Hà Nội
Bán căn 55,59m2 Chung cư HH2A Linh Đàm, giá chênh hợp lý 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
HOT! Bán nhanh căn hộ 72 m2, chung cư HH2A Linh Đàm, hỗ trợ vay vốn 30.000 tỷ 71,96 (m2) 14Triệu 07/01/2016 Hà Nội
HOT! Bán căn hộ chung cư giá rẻ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, vay gói 30.000 tỷ 55,59 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
Hot! Bán căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, chênh thấp nhất thị trường 70 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
HOT! Chính chủ cần bán nhanh căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14,5 triệu/m2. 55,59 (m2) 14,5Triệu 05/01/2016 Hà Nội
Bán căn 1802 chung cư hh2 linh Đàm 0987 462918 76 (m2) 15Triệu/m2 24/12/2015 Hà Nội
Bán nhanh căn hộ 1034 Chung cư Linh Đàm, Hoàng Mai 55 (m2) 14Triệu 14/12/2015 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh Đàm bán căn 65m view công viên giá rẻ nhất 65 (m2) 15,5Triệu 02/12/2015 Hà Nội
Có 8 căn chung cư Linh Đàm hh2a 45m2 và 55m2 cần bán gấp 55 (m2) 15Triệu/m2 03/12/2015 Hà Nội
Bán cắt lỗ căn hộ 534 HH2B Linh Đàm 65 (m2) 15Triệu/m2 17/11/2015 Hà Nội
Bán căn hộ 3 phòng ngủ chung cư HH2B Linh đàm giá rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 06/11/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán gấp CHCC 45m2, 1PN, tòa h22a Linh Đàm, cửa chính đông nam 45 (m2) 15500000Triệu/m2 31/10/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán căn hộ tầng 2116, hh2a linh đàm 0 (m2) Thỏa thuận 31/10/2015 Hà Nội
Chung cư HH2B Linh Đàm căn 2 ngủ giá rẻ nhất 65 (m2) 15Triệu/m2 07/11/2015 Hà Nội
Bán các căn hộ 1, 2, 3 phòng ngủ chung cư HH2 linh đàm giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 19/10/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn hộ 55,59m2 chung cư hh linh đàm giá siêu rẻ 56 (m2) 14Triệu/m2 30/01/2016 Hà Nội
Bán nhà để trả nợ do làm ăn thua lỗ LH 01689347189 0 (m2) 13,5Triệu/m2 16/10/2015 Hà Nội
Bán căn 2 ngủ, giá gốc 13.5tr chung cư HH2A Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 27/10/2015 Hà Nội
Bán căn 4030 HH2A Linh Đàm, view Hồ Linh Đàm, giá chênh rẻ nhất thị trường 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh đàm bán rẻ gấp căn 2ngu vì gia đình có thêm thành viên. 65 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán rất gấp căn 1608 HH2B Linh Đàm, chênh 195tr 0 (m2) 15Triệu/m2 09/10/2015 Hà Nội
Bán gấp căn 2224 diện tích 70.32 2ngủ HH2A Linh Đàm view hồ, giá cực rẻ! 70 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán căn hộ chung cư chính chủ 1618 HH2B Linh Đàm 45 (m2) 870Triệu 01/10/2015 Hà Nội
12

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr. Hà 0932 33 11 91 .
Mrs.Hảo 0934 426 791 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0908 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 50170
Lượng truy cập: 53825115
ĐẦU TRANG